#1 Læg en stil og tag snakken.
Tag snakken om jeres børns økonomiske opdragelse forældre imellem og bliv enige om en fælles stil. Det er vigtigt at give lommepenge til dine børn. Det lærer dem at tage ansvar for sine egne penge. Du er den bedste kandidat til at vurdere hvornår og hvor meget dine børn skal have i lommepenge, men det er vigtigt at tage stilling til hvordan I vil gøre det hjemme ved jer.

#2 Hvad skal lommepengene gå til?
Tal med dit barn om penge og hvad de skal/kan bruges på. Skal barnet kun bruge lommepengene til deres ønsker eller skal de også selv betale deres tøj? Tal om det og forklar dine børn hvorfor I har valgt at gøre som I gør. Det er også med til at give dem et fornuftigt forhold til hvad der i det hele taget bliver brugt penge på i hjemmet.

#3 Du er det største forbillede!
Husk på, at I som forældre er barnets nærmeste forbillede, også når det kommer til økonomisk opdragelse.

#4 Ting i køleskabet koster også penge og noget er dyrere end andet.
Tag børnene med ud og handle, og tal så om hvad de forskellige dagligvarer koster. På den måde forstår dit barn bedre hvad de forskellige ting koster.

#5 Ønsker vs. behov.
Hjælp dit barn med at forstå, at der er forskel på ønsker og behov. Vi lever i et samfund, hvor vi hele tiden bliver udsat for en masse produkter, som er ”nødvendige” for os. Hvis dit barn får et sundt forhold til hvad der er ønsker og hvad der er egentlige behov, så er der mindre risiko for at de ender i en forbrugsfælde, når de selv skal styre deres økonomi.

#6 Betaler man også for varme, vand og el?
Fortæl om økonomi i hjemmet – vand, varme og el koster også penge. Forklar eksempelvis at det er en god idé at slukke lyset efter sig i de rum man ikke bruger, så man sparer på strømmen og at man kan spare på vandet ved at slukke for vandet mens man eksempelvis børster tænder.

#7 Opsparing.
Forklar om fidusen i at spare op til det man ønsker sig og gør det sjovt at spare op. Forklar og vis dit barn hvordan man kan spare op til